10 Δεκ 2013

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher για 1.300 ανέργους στον κλάδο της υγείας!

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας» και σας το παρουσιάζουμε σε 7 απλές ερωτήσεις!!!


Ποιος είναι ο στόχος του Προγράμματος;
Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ των επαγγελμάτων υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες αυτών.
Περί τίνος πρόκειται;
Πρόκειται για μία νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) που προβλέπει:
- τη θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων (240 ώρες) από πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους (αρκεί ο πάροχος να είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό Μητρώο Παρόχων) και
- την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων (960 ώρες) σε δημόσια νοσοκομεία και υπηρεσίες αυτών.
Άρα μιλάμε συνολικά για ένα πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 ωρών, του οποίου η θεωρία θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες, ενώ η πρακτική άσκηση  δεν θα υπερβαίνει τους 7.
Πληρώνω ή πληρώνομαι;
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.  Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 7.200€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Ειδικότερα, ο ωφελούμενος θα λάβει (σε 2 δόσεις):
- 1.440€ για τη θεωρητική κατάρτιση και
- 5.760 € για την πρακτική άσκηση.
Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση;
Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ στον κλάδο της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Προσοχή: η κατοχή κάρτας ανεργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους ωφελουμένους, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι ασφαλισμένοι σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία.
Πού και πότε κάνω αίτηση;
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος και συγκεκριμένα στο http://www.voucher.gov.gr.
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τετάρτη 11/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.
Έχω ελπίδες;
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων μοριοδότησης, τα οποία είναι:
- η οικογενειακή κατάσταση (οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και οι άνεργοι/ες με σύζυγο/παιδιά ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω παίρνουν 5 μόρια, ενώ οι τρίτεκνοι/πολύτεκνοι παίρνουν 2 μόρια),
- το ατομικό φορολογητέο εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 (ο μέγιστος βαθμός είναι 30 μόρια και αποδίδεται σε εισοδήματα έως 8.000€),
- ο χρόνος ανεργίας (20 μόρια για διάρκεια ανεργίας έως 12 μήνες και 30 μόρια για μεγαλύτερο διάστημα),
- η ηλικία (οι άνεργοι έως 29 ετών παίρνουν 30 μόρια, οι υπόλοιποι 20).
Πού να το ψάξω περισσότερο;
Δες το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας:
Μπες στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr.
Καλή επιτυχία!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

who is online

Ad24