31 Αυγ 2014

Voucher 18-24 και 25-29


Κάτι αρχίζει να κινείται πλέον στο θέμα της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων έστω και με τη μορφή προγραμμάτων voucher που θα προσφέρουν στους ωφελουμένους πέραν από μια οικονομική ενίσχυση, πολύτιμη εμπειρία στον εργασιακό χώρο. Μέσα στον Αύγουστο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας τα δύο νέα προγράμματα voucher που αναμένονταν και αφορούν νέους ηλικίας 18-29. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι 15/9 για το πρόγραμμα 25-29 και 20/9 για το αντίστοιχο 18-24. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν αντίστοιχα προγράμματα για ηλικίες 30 και άνω αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους 18-24.


Ενημερωθείτε υπεύθυνα από το νέο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 
 "Εφόδια Καριέρας" στον Βόλο,
 Κ. Καρτάλη 150, 4ος Όροφος.
Τηλ: 2421213737, 2421213777
website: www.efodiakarieras.gr
email: efodiakarieras@gmail.com
Facebook: Εφόδια Καριέρας 
1) "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

Η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών (γεννημένοι από 01/01/1990 έως 31/12/1996), εκ των οποίων:
  • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η δράση επίσης περιλαμβάνει για τις δύο ομάδες ωφελουμένων:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 και 120 ωρών αντίστοιχα,
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 και 380 ωρών αντίστοιχα και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες,
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης  πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση της α’ φάσης της πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της β’ φάσης της πρακτικής άσκησης).
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι:

α) Για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 2.410€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)
β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας 2.240€  (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)
Η επιλογή των συμμετεχόντων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (και για τις 2 ομάδες ωφελουμένων),
  • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικ. έτος 2014 (και για τις 2 ομάδες),
  • Εκπαιδευτικό Επίπεδο (για την ομάδα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στη δράση είναι απλή. Αρχικά, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε αντίθετη περίπτωση να φροντίσει να εκδώσει άμεσα αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει μία ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr όπου δηλώνονται τα στοιχεία ταυτότητας και ένα σύντομο βιογραφικό. Με την καταχώριση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό (ΚΑΥΑΣ), με τον οποίο θα μπορέσει να διαπιστώσει, όταν ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι, αν έχει επιλεγεί.

2)  «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Ποιους Αφορά

Ωφελούμενοι είναι 30.000 άνεργοι νέοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989), εκ των οποίων:
• 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ
• 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τι Αφορά

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους νέους να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα 530 ωρών, μέσα από μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών,
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διάρκειας 450 ωρών, που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

Ποιο το κέρδος του εκπαιδευόμενου

Πέρα από την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας, υπάρχουν και οικονομικά οφέλη. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, θα ανέρχεται στα:
2.550 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ 
2.280 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για αποφοίτους Λυκείου-ΙΕΚ

Υποβολή Αιτήσεων

Η προθεσμία για την ηλεκρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ανέργων, αρχίζει από την Πέμπτη 7/8/2014 ώρα 12:00 και λήγει τη Δευτέρα 15/9/2014 και ώρα 24:00.

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα του Κε.Δι.Βι.Μα. Εφόδια Καριέρας και κάποιος συνεργάτης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να λυθούν όλες σας οι απορίες!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

who is online

Ad24