24 Σεπ 2013

Το «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ατόμων σε Μειονεκτική και σε Πολύ Μειονεκτική Θέση» σε 12 ερωτήσεις


Μήπως σε ενδιαφέρει;


Περί τίνος πρόκειται;
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Δηλαδή, ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν;
Σχεδόν όλες. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες: νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα.

Και τι επιδοτεί;
Το 50% του συνόλου των: α) ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και β) των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως.
Για πόσο καιρό;
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι:
Για τους ανέργους σε μειονεκτική θέση: 12 μήνες
Για τους ανέργους σε πολύ μειονεκτική θέση: 12-24 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης.
Ποια άτομα αφορά η πρόσληψη;
Τα άτομα που θα προσληφθούν πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
α) να ανήκουν σε μειονεκτική ή πολύ μειονεκτική θέση και
β) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Ποιά είναι τα άτομα σε μειονεκτική ή πολύ μειονεκτική θέση;
Ως άτομα μειονεκτικής θέσης θεωρούνται:
• όσοι κατά τους τελευταίους έξι μήνες δεν έχουν εργαστεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
• όσοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου),
• όσοι είναι άνω των 50 ετών ή
• όσοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Ως άτομα πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι:
• διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.
Άνεργος μηχανικός -ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει κάρτα ανεργίας- μπορεί να προσληφθεί μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος;
Ναι. Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δύνανται να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, αρκεί να μην ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα.
Ακούγεται καλό αλλά μήπως υπάρχει καμιά «παγίδα»;
Είναι καλό. Βέβαια, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Π.χ. εάν απασχολεί δύο άτομα και θέλει να προσλάβει ακόμα ένα άτομο μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, θα πρέπει για όσο διάστημα επιχορηγείται από το πρόγραμμα να έχει 3 άτομα προσωπικό. Φυσικά μπορεί να απολύσει κάποιο από τα τρία άτομα (παλιό ή νέο) σε περίπτωση που δεν της κάνει, αλλά θα πρέπει να το αντικαταστήσει άμεσα.
Εάν λόγω κρίσης, η επιχείρηση αναγκάστηκε να απολύσει το προσωπικό της, μπορεί να το επαναπροσλάβει μέσω του προγράμματος;
Δυστυχώς όχι. Το/α άτομο/α που θα προσληφθούν δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Και τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση που ενδιαφέρεται;
Αίτηση στον ΟΑΕΔ. Εάν εγκριθεί θα πρέπει να προσκομίσει και ορισμένα δικαιολογητικά, τίποτα το τρομερό όμως….
Μέχρι πότε;
Η περίοδος υποβολής είναι από 1/7/2013 έως 26/9/2013.
Πού μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες;
• στον ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr)
• στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Π.Α. (www.espa.gr)
• στο blog μας υποβάλλοντας την ερώτηση σας είτε με τη μορφή σχολίου, είτε με email
• στα κινητό μας…για όσους γνωρίζουν ποιοι είμαστε : )
Tips
• Εάν έχεις επιχείρηση και χρειάζεσαι προσωπικό αλλά δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις στα έξοδα του, μην πτοηθείς από τη διαδικασία (διότι είναι εύκολη) και το κυριότερο, μην τρομάζεις στην ιδέα ότι πρέπει να απασχολήσεις ένα άγνωστο άτομο. Διότι πολύ απλά δεν χρειάζεται! Μπορείς να βρεις ένα άτομο από το περιβάλλον σου –σίγουρα θα έχεις στον κύκλο σου άτομα που π.χ. δεν έχουν εργαστεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τους τελευταίους έξι μήνες- και να πάτε μαζί στον ΟΑΕΔ για να κανονίσετε την πρόσληψη του.
• Εάν είσαι άνεργος, μην περιμένεις με σταυρωμένα τα χέρια να σου βρει δουλειά ο ΟΑΕΔ (κομματάκι χλωμό το κόβω….). Βρες επιχειρήσεις και προέτρεψε τες να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα.
Άντε λοιπόν, τι περιμένετε;;;;;;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

who is online

Ad24