23 Μαρ 2013

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 186 Ελεκτές στο Υπουργείο Οικονομικών - Τελευταία Ενημέρωση

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης για την πολυαναμενόμενη προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών για την πλήρωση 186 θέσεων ελεγκτών, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.
      Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η εξής: 
 • από 3/4/2013 μέχρι 17/4/2013, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
 • μέχρι τις 22/4/2013, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΑΣΕΠ
  Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2013
  Κατηγορία Π.Ε.
  Τ.Θ. 14.308
  Τ.Κ. 115.10
  ΑΘΗΝΑ
         εκυπωμένη και υπογεγραμμένη την παραπάνω αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εκτός από την αίτηση, είναι τα παρακάτω:
 1. Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, σχετικά αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας πάνω στα αντικείμενα που ορίζει η προκήρυξη).
 Το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης μαζί με τα παραρτήματα μπορούν να βρεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη 1Κ/2013

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΟ!!!!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

who is online

Ad24