10 Μαρ 2014

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για την Εγγραφή των Ενδιαφερομένων στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ!!!


Με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος[1] η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Εξωτερικοί Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

 
Αν ψάχνεις για εργασία ή συμπληρωματικό εισόδημα, ρίξε μία ματιά στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Πιστεύουμε πως σε ενδιαφέρει...
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή συγκροτεί νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (το οποίο θα έχει ισχύ για οκτώ μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο του 2014) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
 
Τι σημαίνει να είσαι Ιδιώτης Συνεργάτης της ΕΛΣΤΑΤ;
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ερευνών και απογραφών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

 
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ηλικίας από 21 έως 69 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι τοπικής αυτοδιοίκησης και οι υπάλληλοι άλλων δημόσιων οργανισμών.
Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση;
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2014 και λήγει στις 5 Απριλίου 2014, ώρα 24:00.
Πού υποβάλω αίτηση;
Η αίτηση θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».
Για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η
http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=998:5558

Προσοχή: Αίτηση υποβάλουν και όσοι ενδιαφερόμενοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ.
Τι άλλο απαιτείται;
Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθεί να υποβάλουν άμεσα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
·         βεβαίωση ΑΦΜ,
·        φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου στην οποία να φαίνεται ο ενδιαφερόμενος ως πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού και
·         δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο (π.χ. τίτλο/ους σπουδών, βεβαίωση σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση για όσους δεν τηρούν τα βιβλία του κώδικα βιβλίων & στοιχείων, ότι δεν είναι κατ’ επάγγελμα ερευνητές και η εργασία που θα αναλάβουν είναι περιστασιακή και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων κ.ά.).
Πώς ειδοποιούμαι για τη συμμετοχή μου σε έρευνα;
Ο υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης θα ειδοποιείται για την επιλογή του σε διενεργούμενη έρευνα με μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτηση του και με τον ίδιο τρόπο (δηλαδή με μήνυμα από τον ίδιο αριθμό στον αριθμό του κινητού από το οποίο του έχει αποσταλεί το μήνυμα-πρόσκληση) θα αποδέχεται - εντός 48 ωρών - την πρόσκληση.
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».
 
Καλή επιτυχία!!!!
1 σχόλιο:

  1. είχα απασχοληθεί αρκετά χρόνια στην ελ.στατ. σε διάφορες έρευνες. αν δεν έχετε κάποια άλλη απασχόληση ή ακόμα και αν δουλεύετε part time αξίζει να το κάνετε γιατί είναι σχετικά καλά τα λεφτά, τα παίρνετε σίγουρα (έστω και με λίγη καθυστέρηση) και απασχολείστε που στις μέρες μας είναι σημαντικό ακόμα και για ψυχολογικούς λόγους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

who is online

Ad24